The milestones of a nation’s history have often been documented by music and song. The 3rd of May Constitution is no exception. The Third of May Mazurka, written especially to commemorate this joyous occasion, represents the spirit of this significant event in Polish history. It has become an important symbol of the joy and freedom associated with the Constitution and is played at virtually every celebration that commemorates that special time in Polish history. In addition to the Third of May Mazurka, other songs such as the Oath or God Save the Nation, have also become synonymous with the Polish struggle for freedom and justice. Below, you will find the words and music of these popular songs, along with the history of their existence.
Polish Version English Translation
Witaj Majowa Jutrzenko Glory to the Dawn of May
1. Witaj, majowa jutrzenko,
świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie:

Witaj Maj, piękny Maj,
U Polaków błogi raj!

2. Witaj dniu Trzeciego Maja,
Który wolność nam zwiastujesz,
Pierzchła już ciemiężców zgraja,
Polsko, dzisiaj triumfujesz!

Witaj Maj...

3. Wrogów tłuszcze wyrok Boski,
Zmiótł z powierzchni polskich łanów,
Znikła boleść, znikły troski,
Nie ma w Polsce obcych panów.

Witaj Maj...
1. Glory to the dawn of May
That brings light to our Polish land
We will honor you with song
Famous in all of Poland

Glory to May, beautiful May
A blissful paradise for Poles

2. Glory to the Third of May
That heralds our freedom
Our oppressors are now gone
O Poland, you are triumphant today!

Glory to May...

3. With God’s judgment, our enemies
disappeared from the Polish fields,
The pain is gone, the troubles are gone
There are no foreign lords in Poland

Glory to May...
[real audio currently not available]
ROTA (THE OATH)
Nie rzucim ziemi skdą nasz ród,
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, Polski lud,
Królewski szczep piastowy.
Nie damy by nas zgnębił wróg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił,
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg,
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!

 

We shall not abandon the land of our ancestors!
We shall not allow to bury our language!
We are the Polish nation,
the Polish folk,
We are the royal descendants of Piast,
We shall not allow the enemy to oppress us,
So help us God! So help us God!

Germans will not spit in our faces,
they will not Germanize our children,
our troops will stand with weapons,
the peasants will be our leaders,
We shall go when the golden horn will sound -
So help us God! So help us God!
[real audio] [851Kb]
History of Rota (The Oath) available here
Mazurek Dabrowskiego (THE NATIONAL ANTHEM)
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy,
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami,
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla Ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Mówił ojciec do swej Basi,
Cały zapłakany:
"Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany."

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski,
Za Twoim przewodem
Złączym się z narodem.
 
Poland has not yet succumbed.
As long as we remain,
What the foe by force has seized,
Sword in hand we'll gain.

March! March, Dabrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We've been shown by Bonapart
Ways to victory.

As Czarniecki Poznan town regains,
Fighting with the Swede,
To free our fatherland from chains.
We shall return by sea.

March! March, Dabrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We've been shown by Bonapart
Ways to victory.

Father, in tears, says to
his Basia: "Just listen,
It seems that our people
are beating the drums."

March! March, Dabrowski!
March from Italy to Poland!
Under your command
We've been shown by Bonapart
Ways to victory.
[real audio] [521Kb]
History of Mazurek Dabrowskiego (Polish Anthem) available here
Boze Cos Polske God save Poland
Boze! cos Polske przez tak liczne wieki
Otaczal blaskiem potegi i chwaly,
I tarcza Twojej wszechmocnej opieki
Od nieszczesc, ktore przygnebic ja mialy.

Przed Twe oltarze zanosim blaganie:
Ojczyzne, wolnosc racz nam wrocic Panie.

Boze! cos Polske przez tak liczne wieki
Okryta blaskiem potegi i chwaly,
Nagle spod swojej usunal opieki
I wzniosl te ludy, co jej sluzyc mialy.

Przed Twe oltarze zanosim blaganie:
Ojczyzne, wolnosc racz nam wrocic Panie.

O, God who, through so many centuries,
surrounded Poland with the brilliance of power and glory,
who has protected her with the shield of your defense,
against the disasters that were meant to defeat her.

To your altars we carry a prayer:
Return us our Homeland and freedom, O Lord !

O, God who, through so many centuries,
Cared for Poland with power and glory
Has suddenly isolated her from you
Has suddenly isolated her from your care
And elevated those nations meant to serve under her

To your altars we carry a prayer:
Return us our Homeland and Freedom, O Lord!
[real audio] [1.31Mb]
History of Boze cos Polske (God save Poland) available here

 


[May 3rd Constitution EN] [May 3rd Constitution PL] [Before the Constitution]
[The era of reform] [The aftermath] [Cultural Surroundings] [Music] [Poetry]
 
[Senators] [Deputies] [Chicago Tradition] [Links] [Credits] [E-mail]